”Willa”- Spotkanie DKK

7 lutego 2012 roku o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie DKK działającego przy
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chęcinach. Omawiać będziemy książkę Magdaleny Zimniak pt. „Willa”.