DKK

Dyskusyjny Klub Książki w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chęcinach zainaugurował swoją działalność 23 marca 2011 roku. W comiesięcznych spotkaniach mogą brać udział wszyscy ci, którzy lubią czytać i dzielić się wrażeniami z przeczytanej lektury. Projekt oparty jest bowiem na założeniu, że czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze można zawsze, nie tylko będąc jej znawcą czy krytykiem.

Dyskusyjne Kluby Książki są elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu Czytamy!”, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Klubowiczem może zostać każdy – niezależnie od wieku i zainteresowań. Najważniejsza jest pasja czytania, ochota na rozmowę o tym co czytamy, a także chęć poznawania nowej literatury.

Chęciński Dyskusyjny Klub Książki spotyka się raz w miesiącu. Lista uczestników, zgodnie z ideą programu jest otwarta. Każdy, kto chciałby wziąć udział w dyskusji lub chwilowo być jej tylko biernym odbiorcą może przyjść na spotkanie. Kreujemy modę na czytanie, chcemy pokazać jak wiele przyjemności może płynąć z lektury, a także promować aktywny udział w życiu literackim właśnie poprzez tego typu spotkania, interesujące dyskusje oraz twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z książek i literatury.