Historia biblioteki

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Chęcinach została założona w 1946 roku. W ciągu swojej kilkudziesięcioletniej działalności Biblioteka zmieniała wielokrotnie swoją siedzibę. Początkowo mieściła się przy Placu 2-go Czerwca i zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 70 m2. Księgozbiór został sprowadzony z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kielcach. W roku 1956 wynosił 5.040 woluminów. W 1967 roku zbiory biblioteki wzbogaciły się o zasoby zlikwidowanej Gminnej Biblioteki w Korzecku. W tym też roku Biblioteka zostaje przeniesiona na ulicę Długą do budynku zabytkowej Synagogi gdzie zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 84 m 2.
W 1972 roku biblioteka pozyskuje dodatkowe pomieszczenie i zostaje otwarta Czytelnia Miejska
w Chęcinach. Księgozbiór sukcesywnie się zwiększa: w 1974 roku wynosił 9.514 woluminów, a już
w 1977 roku – 11.595 woluminów. Rok 1989 to kolejna zmiana lokalizacji biblioteki. Zostaje ona przeniesiona do pomieszczeń w budynku zabytkowej „Niemczówki” przy ulicy Małogoskiej.
Biblioteka zyskuje dużą salę wypożyczeń, czytelnię i pokój socjalny. W 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej połączono wszystkie placówki kulturalne, które weszły w skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteka posiada jedną filię biblioteczną w Łukowej. W placówkach zatrudnionych jest trzech pracowników. W latach 1997- 2003 biblioteka systematycznie powiększała swój księgozbiór. W 1998 roku księgozbiór wynosił 21.320 woluminów. W 2003 roku biblioteka zostaje przeniesiona na Osiedle Sosnówka, do budynku, w którym mieści się również Samorządowe Przedszkole. Owocuje to ścisłą współpracą z Samorządowym Przedszkolem. Przedszkolaki uczestniczą w „ Bajkowych spotkaniach”.
W 2009 roku biblioteka ponownie zmienia siedzibę. Obecnie mieści się w trzypiętrowym budynku należącym do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze.
Ma wspólne wejście z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W tymże budynku znajduje się również Szkolne Schronisko-Młodzieżowe i Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Biblioteka znacznie zwiększyła swoją powierzchnie ze 100 m2 do 140 m2.
W poszczególnych latach biblioteką kierowali: Jadwiga Łukasiewicz(1946-1958), Leokadia Jabłońska (1958-1961),Leokadia Pawluczak (1961), Ryszard Myszkowski (1961-1965), Zofia Ziętal (1965-1967), Irena Foksa(1967-1976), Mirosława Woźniak (1976-2004).