O bibliotece

Witamy na stronie internetowej
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chęcinach.
Głównym zadaniem Biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa. Oferujemy dostęp do bogatych zbiorów , bieżącej prasy,  Internetu.
Nasza biblioteka  jest dostępna dla wszystkich bez wyjątków i otwarta na bardzo zróżnicowane oczekiwania czytelników. Gromadzimy  książki ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Zapraszamy do korzystania z usług naszej biblioteki.