Filia biblioteczna w Łukowej

Zaprasza do korzystania ze zbiorów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
Historia biblioteki
W 1949 r. powstał w Łukowej punkt biblioteczny Gminnej Biblioteki w Sobkowie. Prowadziła go ówczesna nauczycielka Józefa Kubicka. Skromny księgozbiór mieścił się w przenośnej szafie bibliotecznej.
W 1954 r. na wniosek Powiatowej Biblioteki w Jedrzejowie powstała w Łukowej Biblioteka Gromadzka. Pierwszym bibliotekarzem był Pan Roman Kula. Majątek biblioteki w tym czasie składał się z jednej szafy i kilkudziesięciu tomów książek przejętych z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie. Biblioteka mieściła się w ciasnym pomieszczeniu.
W dniu 25 VII 1961 r. biblioteka została przeniesiona do wybudowanego przez mieszkańców wsi Łukowa budynku, w którym mieści się po dzień dzisiejszy. W tymże roku stan księgozbioru wynosił 1.552 woluminy. Powstały też liczne punkty – w Chmielowicach, Feliksówce, Wojkowcu, Wymysłowie, Ostrowie.
W latach 1969 – 1986 biblioteką kierowała Pani Michalina Kula.
W latach 1986 – 1993 bibliotekę prowadziła Pani Teresa Wojda.
W latach 1993 – 2007 bibliotekę prowadziła Pani Krystyna Kaczor.
Od 2007 roku Filię Biblioteczną prowadzi Pani Anna Woźnicka.

Księgozbiór liczy obecnie 10.395  woluminów. Zbiory udostępniane są na okres 1- go miesiąca. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć  3 egzemplarze książek. Istnieje możliwość przedłużenia okresu przetrzymywania książek.
Filia oferuje:
– literaturę piękną polską i obcą,
– popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy,
– lektury do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich,
– literaturę dziecięcą.
W ciągu całego okresu istnienia biblioteka prowadziła działalność promującą czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
W  2010 roku Filia biblioteczna w Łukowej otrzymała  w ramach Programu Rozwoju  Bibliotek  nowy sprzęt komputerowy. Biblioteka  bierze udział w programie ”Akademia Orange dla Bibliotek”
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
Zapraszamy do korzystania z łączy internetowych