”Przystupa”- Spotkanie DKK

6 marca 2012 roku o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie DKK działającego przy
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chęcinach. Omawiać będziemy książkę Grażyny Plebanek pt. „Przystupa”.