W ramach projektu „Zaczytani chęcinianie”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przygotowano dwie wystawy.

Pierwsza z nich miała miejsce po wykładzie poświęconym Józefowi Wybickiemu i genezie hymnu narodowego. Wykład odbył się 15. Września 2022 roku, a wystawa przedstawiająca Józefa Wybickiego i związane z nim pamiątki została udostępniona zwiedzającym 16. września 2022 roku w przestrzeni miejskiej przed budynkiem Hali „Pod Basztami”.

Kolejna wystawa prezentuje prace nagrodzone w konkursach zorganizowanych w ramach projektu „Zaczytani chęcinianie”: plastycznym pt.: „Książka – moim przyjacielem”, literackim pt.: „Bohater – to brzmi dumnie”, fotograficznych pt.: „Młodzi czytają” i „Na tropie czytających chęcinian”. Wystawa ta towarzyszyła wydarzeniu podsumowującemu projekt „Zaczytani chęcinianie”, które odbyło się 23.września 2022 roku w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.

Obecnie pokłosie pracy uczestników konkursów można oglądać w foyer chęcińskiej biblioteki. W przestrzeni miejskiej wystawa została udostępniona przy sprzyjającej pięknej pogodzie 5.września 2022 roku. Spotkała się z wielkim zainteresowaniem i ogromnym uznaniem.

Wszystkich chętnych zapraszamy do jej obejrzenia.