W Parku Miejskim w Chęcinach wybrzmiały „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza

Popularyzowanie ponadczasowych dzieł polskiej literatury, pielęgnowanie pięknej polszczyzny, a także promowanie kultury żywego słowa – to tylko nieliczne z przesłanek, które przyświecają ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie”, do której, jak co roku, włączyła się także Gmina Chęciny. 3 września, w Parku Miejskim, przedstawiciele władz, dyrektorzy instytucji, artyści i mieszkańcy spotkali się, by wspólnie odczytać fragmenty „Ballad i Romansów”. W wydarzeniu wziął udział także gość specjalny – aktor Andrzej Pieczyński.

Lekturą tegorocznej edycji „Narodowego Czytania” był wydany w Wilnie, dokładnie 200 lat temu, zbiór poezji „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, który dał początek rozwojowi gatunku ballady w literaturze polskiej oraz epoce romantyzmu w Polsce.

– Odkąd tylko powstała idea „Narodowego Czytania”, zapoczątkowana w 2012 roku przez prezydenta Polski, chęciński samorząd przyjął zaproszenie i od tego czasu nasza lokalna społeczność żywo w tej akcji uczestniczy. Co roku miejsce tego wydarzenia jest nieco inne. Mieliśmy przyjemność czytać już m.in. w zabytkowej kamienicy Niemczówce oraz na naszej chęcińskiej starówce. Odkąd powstała ta przestrzeń – Park Miejski w Chęcinach uznaliśmy, że to idealne miejsce, aby w bliskości natury i w spokoju kontemplować wielkie dzieła naszych narodowych wieszczy. Dzisiejsze wydarzenie to doskonała okazja, aby zachęcić, szczególnie młode pokolenie, do częstszego sięgania po książki, a także pokazać piękno i bogactwo polskiego dorobku literackiego – powiedział burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, po czym przedstawił zaproszonych gości.

W tym rok wybrane utwory ze zbioru ballad czytali dla mieszkańców: burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, Emilia Jaworska, przewodnicząca Zespołu „Miedzianeczki” – Marzena Nartowska, słuchacze Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Marta Syzdół oraz Włodzimierz Puchała, honorowa prezes i założycielka Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Zenona Dołęgowska, lokalna artystka Elżbieta Trzepizur-Krupa, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach – Urszula Paździerz, wiceprezes Stowarzyszenia ASUMPT – Joanna Sędziejewska, instruktor karate Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin Sekcja Chęciny – Tomasz Puchała, Jolanta Domagała z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chęcinach, dyrektor Żłobka Samorządowego w Chęcinach – Maria Mazur oraz przedstawiciel Ludowego Klubu Sportowego „Znicz Chęciny” Katarzyna Bukowska. Swą obecnością zaszczycił także aktor Andrzej Pieczyński, znany m.in. z „Pianisty”, „Katynia”, czy „Ogniem i mieczem”. Odczytał jeden z utworów pt. „Pani Twardowska”. Artystycznego akcentu wydarzeniu dodał także występ Laury Mazur, która swą grą na skrzypcach rozpoczęła i zakończyła wspólne czytanie.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie. To niezwykła uroczystość słowa. To święto słowa. Słowo było moim pierwszym stopniem poznawania nie tylko mojego zawodu, ale i polskości, ponieważ to tam pozostaniemy nami – Polakami. Niestety komunikacja słowa wolno, ale konsekwentnie odchodzi na dziwny, niepotrzebny margines. Zatem to dzisiejsze spotkanie jest niezwykłe. Jestem bardzo wzruszony. To jest mój świat, moja miłość. Poezji się nie czyta, poezje się czytuje… I zachęcam Państwa do tego – powiedział Andrzej Pieczyński.

Na koniec burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski podziękował wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu oraz wręczył uczestnikom upominki promujące projekt „Zaczytani chęcinianie”, który Gmina Chęciny realizuje dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za merytoryczną opiekę nad wydarzeniem odpowiadała Barbara Woś z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chęcinach.

Katarzyna Kazusek